Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Konkurs fotograficzny Drukuj
czwartek, 14 stycznia 2010
OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

"PIĘKNO KRAJOBRAZU GMINY I MIASTA WITKOWA"

 

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
2. Konkurs skierowany jest dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowa.
3. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
4. Celem konkursu jest promowanie regionu oraz rozwijanie zainteresowań fotografiką wśród mieszkańców.
5. Tematyka prac może obejmować wszystko, co wiąże się z tematem przewodnim konkursu.
6. Każda z osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 5 zdjęć.
7. Prace fotograficzne mają być wykonane na odbitkach fotograficznych o formatach zdjęć 15 x 20 cm; optymalny format 20 x 30 ( A4 ).
8. Prace wykonane mogą być w dowolnej technice ( barwne lub czarno białe )
9. Każdą dostarczoną pracę należy podpisać .
10. Prace należy dostarczyć w zamkniętych kopertach. W kopercie należy umieścić następujące informacje:
- imię i nazwisko autora
- data urodzenia
- adres, telefon, mail
- tytuł pracy oraz miejsca wykonania
- w przypadku kilku prac tytuły ponumerowane tak samo, jak na odwrocie prac.
 11. Termin składania prac do 15 marca 2010 roku.
 12. Prace odpowiednio zabezpieczone w kopercie należy dostarczyć do  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ul. Sportowa 15.
 13. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
 14. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.
 15. W przypadku osób przedstawianych na fotografiach jest wymagane oświadczenie tychże osób na ewentualną publikację zdjęcia. Takie oświadczenie należy dołączyć do
 koperty z danymi autora zdjęć.
 16. Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy za wyróżnienia.
 17. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na terenie Witkowa.
 18. Przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora.
 19. O terminie otwarcia wystawy oraz wręczenia nagród i wyróżnień Organizator powiadomi laureatów ( listem poleconym, telefonicznie lub e - mail )
 20. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora ) na stronach internetowych organizatora, lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych.

 KONKURS REALIZOWNY JEST W RAMCH PROJEKTU „ALTERNATYWA DLA BIERNOŚCI”

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj59
Łącznie wizyt169225
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości