Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Koncert Literacki Drukuj
środa, 17 lutego 2010
KONKURS  LITERACKI  
NA TEMAT: ALTERNARTYWNYCH METOD SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

NA PRACE W FORMIE:
OPOWIADANIA, ROZPRAWKI, ESEJU LUB LISTU

I
Założenia ogólne i cele konkursu
1) Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2) Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  w Witkowie.
3) Za stronę merytoryczną konkursu odpowiada koordynator projektu Barbara Nowakowska.

 

Cele konkursu:
1) Zainspirowanie do  rozwijania uzdolnień humanistycznych,
2) Pogłębianie zainteresowań humanistycznych,
3) Motywowanie do poznawania literatury,
4) Pobudzanie kreatywności,
5) Wyłonienie talentów polonistycznych,
6) Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych polonistycznie.


II Organizacja konkursu
1) W konkursie  mogą uczestniczyć uczniowie  klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
2) Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie.
3) Czas przeznaczony na realizację trwa do 31 marca 2010r.
4)  Celem konkursu jest napisanie pracy w formie opowiadania, rozprawki, eseju lub listu, w której uczestnicy, przedstawią pozytywną stronę zachowań grup rówieśniczych jak również ukażą wpływ miejsca, w którym młodzież przebywa na skuteczne niwelowanie aspołecznych zachowań młodego pokolenia.
5)  Każda praca zostanie sprawdzona i oceniona przez komisję sprawdzającą według następujących kryteriów:
-    treść 5 pkt,
-    forma 4pkt,
-    bogactwo językowe 5pkt,
-    poprawność gramatyczna 4pkt.
6) Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody książkowe) i  opublikowane na stronie internetowej O K S i R, w witkowskich wiadomościach samorządowych oraz w Kurierze Witkowskim.
7) Prace nadsyłać na adres O K S i R w Witkowie w kopertach z dopiskiem „Alternatywa dla bierności” lub drogą elektroniczną.
Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu oraz konsultacji w sprawie wymagań udziela Przewodniczący Komisji Konkursowej, Stanisław Rajkowski, dyrektor O K S i R.

Adres i kontakt telefoniczny:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 15
62-230 Witkowo
tel.(o-61)4779277
e-mail: oksir@ skorzecin.net.pl
www.skorzęcin.net.pl
Konkurs realizowany w ramach projektu „Alternatywa dla bierności”.

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj35
Łącznie wizyt182035
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości