Funkcjonowanie Ośrodka podczas pandemii Drukuj
piątek, 05 lutego 2021

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, że w okresie pandemii na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie:

  • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa (min. 2m) na całym obszarze, także podczas kąpieli w wodzie (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących). Zalecamy noszenie maseczek ochronnych celem zminimalizowania możliwości zakażenia, szczególnie jeśli nie można zachować stosownego dystansu miedzy osobami.
  • Należy unikać zatłoczonych miejsc/plaż oraz skupisk i zgromadzeń na całym terenie również na kąpielisku.
  • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
  • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
  • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych i stosować środki ochrony indywidualnej.
  • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników.
  • Nie należy korzystać z plaży i kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Korzystanie z kąpieliska w dobie pandemii SARS-CoV-2, istnieje ryzyko szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie informuje, że z powodu COVID-19 przy dużej liczbie osób chcących odwiedzić nasz Ośrodek, może dojść do zamknięcia bramy wjazdowej i braku możliwości wjazdu/wejścia na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Ośrodek Wypoczynkowy znajduje się na określonej i ograniczonej powierzchni terenu, dlatego jesteśmy zmuszeni podejmować dość niepopularne decyzje o ograniczeniu liczby osób przebywających na jego terenie. Uzasadnione jest to zachowaniem bezpieczeństwa osób i mienia na tym obszarze. Za utrudnienia mogące wystąpić szczególnie podczas wysokich temperatur oraz w okresie weekendowym – przepraszamy.