Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Opłaty za wstęp i korzystanie z Ośrodka Drukuj
środa, 10 lutego 2021

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 02 czerwca 2020 r.

w sprawie: ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, w związku z § 1 uchwały Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania opłat i cen za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, z zastrzeżeniem ust 5.

1/ za jednodniowy wstęp motocyklem i motorowerem 5,00 zł
2/za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym od poniedziałku do czwartku 10,00 zł
3/ za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym od piątku do niedziel 15,00 zł
4/ tygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym 65,00 zł
5/ dwutygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym 100,00 zł
6/ całosezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym 200,00 zł
7/ całosezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym (aktywacja posiadanego karnety) 190,00 zł
8/ całosezonowa dla mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo 50,00 zł
9/ całosezonowa dla mieszkańców GiM Witkowo (aktywacja posiadanego karnetu) 40,00 zł
10/ duplikat karty wstępu 15,00 zł

2. Dzierżawcy gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wstęp na teren Ośrodka mają zapewniony na podstawie karnetów w ramach płaconego czynszu. Za dodatkowy karnet całosezonowy opłacają opłatę określoną w § 1 ust.1 pkt 6 lub pkt 7

3. Opłaty wymienione w § 1 ust.1 pkt 1 - 9 ulegają obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do osoby niepełnosprawnej, która okaże się dokumentem potwierdzającym tę okoliczność.

4. W przypadku braku potwierdzenia wjazdu na teren Ośrodka Wypoczynkowego, ustala się opłatę w wysokości 120,00 zł. Opłata jest niezależna od obowiązku opłat obowiązujących zgodnie z § 1.

5. Pobyt na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcin do 1,5 h jest bezpłatny.

§ 2.

1. Opłaty określone § 1 ust.1 pkt 1 - 3 dokonuje się w bezobsługowych automatach płatniczych znajdujących się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.

2. Opłaty określone § 1 ust.1 pkt 4 – 10 i ust.4 dokonuje się u osoby obsługującej automaty płatnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka Wypoczynkowego.

3. Osoby wymienione w § 1 ust.2 i ust.3 dokonują opłaty u osoby obsługującej automaty płatnicze w recepcji przy bramie wjazdowej na teren Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 3.

1. Ustala się opłatę w wysokości 5.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT w sezonie letnim 2020 r. za korzystanie za zgodą Zarządcy z ciągów pieszo - jezdnych na terenie Ośrodka w celach prowadzenia działalności gospodarczej.(np. wypożyczalnia rowerów napędzanych siłą mięśni).

2. Opłaty wymienionej w ust. 1 dokonuje się u Zarządcy Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 4.

1. Ustala się opłatę w wysokości 1928,30 zł netto + obowiązujący podatek VAT w sezonie letnim 2020 r.za korzystanie za zgodą Burmistrza z plaży w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni sprzętu wodnego.

2. Opłaty wymienionej w ust. 1 dokonuje się na podstawie zawartej umowy dzierżawy gruntu z Gminą i Miastem Witkowo na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Ustala się opłaty za ustawienie namiotu lub zarejestrowanej przyczepy campingowej do 4,2 metrów długości na terenie posiadanym przez dzierżawców, najemców:

1. ustawienie namiotu - 30 zł za dobę,

2. ustawienie przyczepy campingowej - 50 zł za dobę.

§ 6.

1. Ustala się opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:

1/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie,
2/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie,

§ 7.

1.Stawki opłat o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 wynoszą:

1/ pokój 4-5 osobowy z łazienką i aneksem kuchennym na piętrze – 200 zł za dobę,
2/ pokoju 2-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką na parterze – 170 zł za dobę,
3/ pokój 2-osobowy z łazienką na piętrze 120 zł za dobę.

2. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.

§ 8.

1.Stawki opłat o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 wynoszą:

1/ domek 3-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką 125 zł za dobę.

2. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.

§ 9.

Poboru opłat wymienionych w § 5,§ 7, § 8 dokonuje Zarządca Ośrodka Wypoczynkowego.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj15
Łącznie wizyt133748
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości