Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
II Przetarg na dzierżawę w sezonie letnim 2021r., budynku użytkowego - toalet publicznych Drukuj
wtorek, 13 kwietnia 2021

oksir

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę w sezonie letnim 2021r., budynku użytkowego - toalet publicznych usytuowanych w okolicy boisk sportowych przy Alei Słonecznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

 

 

Przedmiotem przetargu jest:

 

Dzierżawa budynku użytkowego usytuowanego przy Alei Słonecznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na możliwości odpłatnego korzystania z toalet.

Wyżej wymieniony budynek jest podłączony do sieci elektrycznej i sieci wod – kan.

cena wywoławcza - 1.000 zł. netto + należny podatek vat

Wadium: brak

Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 9.00

  1. siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Rozstrzygniecie nastąpi w  dniu 2 kwietnia 2021 r. o  godz. 9.30, a  pisemnie o  wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do godz. 8.30 w dniu otwarcia tj. 7 maja 2021r.

Oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony szczegółowo /załączony/ FORMULARZ OFERTY
  • zaparafowany /załączony/ wzór umowy.

Oferty należy przesłać wcześniej listem poleconymna adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo lub złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub z  dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę toalety w OW Skorzęcin”, nie otwierać przed godz. 9.00,

w terminie do dnia 7 maja 2021r. do godz. 8.30

Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod nr. tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

                                                                                                                         

                                                                                                                /-/

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. WZÓR umowy
  3. Mapa /szkic/ z zaznaczeniem
  4. Regulamin przetargu

Witkowo, dn. 13.04.2021r.

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, DO POBRANIA --------> TUTAJ

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj24
Łącznie wizyt223510
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości