Informacje Drukuj

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie to placówka kulturalna w gm. Witkowo, jest ośrodkiem popularyzującym kulturę i sport we wszystkich ich przejawach i dyscyplinach. Odbywają się tu koncerty, przedstawienia, warsztaty, konferencje, zawody i konkursy.

Ośrodek ma swoją siedzibę w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. Dysponuje wielofunkcyjną salą widowiskowo-koncertową. W budynku Centrum mieszczą się: pracownia plastyczna, sala fitness oraz sala konferencyjna. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie prowadzi zajęcia kulturalne i sportowe adresowane dla różnych grup wiekowych w postaci klubów, zespołów oraz sekcji.

g foto1 g IMG 2572

g IMG 2582 g IMG 2678

g IMG 2686

Instytucji podlegają także: hala widowiskowo-sportowa przy ul. Czerniejewskiej 14, Stadion Miejski przy ul. Sportowej.

OKSiR Witkowo kontaktuje się z odbiorcami poprzez swoją stronę internetową i media społecznościowe. Posiada także własny kanał na YouTube. Regularnie o wszystkich swoich działaniach informuje lokalną prasę i portale internetowe. Propozycje kulturalno-sportowe instytucji publikowane są również na stronach Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

g IMG 2590 g IMG 2617

g IMG 2715