Informacje Drukuj

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Gmina Witkowo nie pozostaje obojętna wobec problemu krzewienia kultury fizycznej, propagowania hasła "Ćwicz razem z nami". Nie tylko miasto posiada obiekty sportowe, posiadają je również okoliczne wioski. Obiektami sportowymi zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacj i usytuowany w Witkowie przy ul. Sportowej 15. Z dyrektorem OSiR-u oraz jego pracownikami można komunikować się telefonicznie pod numerem telefonu (0-61) 477-92-77. OKSiR prowadzi Biuro Informacji Turystycznej, organizuje obozy sportowe i szkoleniowe, sprawuje opiekę nad obiektami sportowymi. Corocznie OKSiR organizuje wiele imprez kulturalno-sportowych.

 

Kultura i sport na terenie Gminy

Życie kulturalno-sportowe Gminy i Miasta Witkowo organizowane jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Urząd Gminy i Miasta, Klub Garnizonowy przy współudziale szkół, bibliotek, stowarzyszeń, świetlic i samodzielnych twórców.

Przegląd Amatorskiej Twórczości Dziecięcej Sił Powietrznych

Witkowo należy do gmin, w których sport zawsze należał do ważnych dziedzin życia. Nigdy nie brakowało i nie brakuje ludzi, potrafiących docenić znaczenie kultury fizycznej dla wszechstronnego rozwoju człowieka. Szczególne miejsce zajmuje upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, co gwarantuje wzrost poziomu wydolności i sprawności fizycznej, jak również skutecznie chroni przed ciągle narastającymi zagrożeniami patologicznymi.

Uliczne Biegi Szkolne - Witkowo

Władze samorządowe widzą i doceniają pracę i osiągnięcia młodzieży, dlatego systematycznie finansują rozwój Uczniowskich Klubów Sportowych działających przy każdej placówce szkolnej oraz innych form kultury fizycznej. Sport zapewnia harmonijny rozwój ciała i umysłu. Nie tylko zwiększamy liczbę godzin wychowania fizycznego, ale dbamy by wnosiły one nową jakość. By były zgodne z potrzebami zdrowotnymi zapotrzebowaniem i zainteresowaniami uczniów, stwarzały szeroką gamę wyboru. W wyniku tych działań systematycznie zwiększała się ilość zawodniczek i zawodników w różnych sekcjach klubów sportowych z terenu gminy, w tym uczniowskich klubach sportowych Optymistyczne jest to, że są to najczęściej dzieci w wieku 7 - 12 lat. Sport to świetna i najprostsza forma terapii, może rozwiązać wiele problemów, dla wielu osób stać się sensem istnienia, może doprowadzić do wielkich sukcesów, ale prowadzi przede wszystkim do pokonania własnych słabości i jest receptą na godne życie. Sport to również jeden z najlepszych i najbardziej wychowawczych sposobów spędzania wolnego czasu, dlatego zaproponowaliśmy wiele form imprez sportowych i kulturalnych jako jeden z głównych elementów profilaktyki prowadzonej w gminie.

 

Kultura i sport na terenie Gminy Witkowo

 

W kalendarz imprez sportowych i kulturalnych Gminy i Miasta Witkowo trwale wpisały się następujące imprezy: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Akcja "Zima", Mistrzostwa Sołectw i Zakładów Pracy w Halowej Piłce Nożnej, Uroczyste podsumowanie roku sportowego, Mistrzostwa Gminy Amatorów w tenisie stołowym, Otwarte Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej, Wielkanocny Turniej klas I - III szkół podstawowych, Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Zawody Strzeleckie Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli, Wiosenne Biegi Przełajowe, Dzień Dziecka, Dni Witkowa, Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Strażackiej, Przegląd twórczości dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Witkowo, Dożynki Gminne - Witkowo, l września - rocznica napaści Niemiec na Polskę, 17 września - rocznica agresji sowieckiej na Polskę, VI Uliczne Biegi Szkolne - Witkowo, Integracyjny Turniej Klas Pierwszych Gimnazjów w piłce nożnej drużyn pięcioosobowych o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta, ll listopada - Święto Niepodległości, Integracyjny Turniej Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej gimnazjów z terenu gminy i miasta o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta, Mistrzostwa Sołectw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, Ogólnopolski Nocny Turniej Szachowy, "Świąteczny"Przegląd Piosenki Zdrowotnej i Ekologicznej, Koncert Laureatów IX Przeglądu Twórczości Dzieci i MłodzieżyWitkowo, Konkurs Plastyczny.