Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
(Zakończony) Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę w sezonie letnim 2021 miejsc handlowych-działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie Drukuj
poniedziałek, 15 lutego 2021

oksir

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę w sezonie letnim 2021 miejsc handlowych-działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem przetargu jest:

Działka - 3 miejsca handlowe usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, nieuciążliwej /patrz załącznik graficzny B/

Miejsca handlowe /działki/ oznaczone są numerami 1, 2, 3.

Wyżej wymienione stanowiska nie mają dostępu do energii elektrycznej i sieci wod – kan.

1. cena wywoławcza 1 miejsca   /3,5mx7m = 24,5m2/   - 5.000 zł. netto + należny podatek vat

2. cena wywoławcza 2 miejsca   /3,5mx7m = 24,5m2/   - 5.000 zł. netto + należny podatek vat

3. cena wywoławcza 3 miejsca   /4mx3,5m = 14m2/   - 3.500 zł. netto + należny podatek vat

Wadium: brak

Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 10.00

  1. siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Rozstrzygniecie nastąpi w  dniu 29 marca 2021 r. o  godz. 10.30, a  pisemnie o  wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do godz. 9.30 w dniu otwarcia tj. 29 marca 2021r.

Oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony szczegółowo /załączony/ FORMULARZ OFERTY
  • zaparafowany /załączony/ wzór umowy.

Oferty należy przesłać wcześniej listem poleconym na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo lub złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub z  dopiskiem:

„Przetarg na miejsce handlowe nr ….. w OW Skorzęcin przy trafo”, nie otwierać przed godz. 10.00, w  terminie do dnia 29 marca 2021r. do godz. 9.30

Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod nr. tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

                                                                                                                                                                                                                             / - /

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. WZÓR umowy
  3. Mapa /szkic/ z zaznaczeniem 1 lub 2
  4. Regulamin przetargu

Witkowo, dn. 15.02.2021r.

 

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, DO POBRANIA ----> TUTAJ

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UMOWY -----> POBIERZ

MAPA OW - POGLĄDOWA ----> POBIERZ

UWAGA ZMIANY DOT. OFERTY !!! ----> TUTAJ

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj29
Łącznie wizyt223515
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości