Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na prowadzenie sanitariatów publicznych Drukuj
czwartek, 09 lutego 2012

Ogłoszenie o przetargu Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2012 r. o godz. 1000 w biurze OKSiR w Witkowie, ul. Sportowa 15 odbędzie się przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2012 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 


Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie


podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2012 r. o godz. 1000 w biurze OKSiR

 

 w Witkowie, ul. Sportowa 15 odbędzie się przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów

publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2012 r.

 


Ceny wywoławcze na poszczególne szalety wynoszą:

1. Szalet przy recepcji campingu - 4.000,- zł. wadium 350,- zł
2. Szalet przy kortach - 6.000,- zł . wadium 500,- zł
3. Szalet przy jeziorze - 10.000,- zł. wadium 900,- zł 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.

Obowiązkiem Dzierżawcy jest obsługa i utrzymanie szaletów w sposób odpowiadający wymogom sanitarno - epidemiologicznym. W okresie obejmującym dzierżawę szalety muszą być czynne codziennie w godzinach 7.00 - 23.00.
Pożytki związane z obsługą szaletów należą do Dzierżawcy.


Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot dzierżawy.

Przystępując do przetargu na wszystkie obiekty należy wpłacić wadium na każdy przedmiot wystawiony do przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez małżeństwo wymagana jest obecność obojga.
Wadium osób, które wygrają przetarg, wliczone zostanie w poczet należnego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zakończeniu. Z osobą która wygra przetarg w ciągu 14 dni zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, tj. OKSiR w Witkowie.

Przedmiot przetargu można wcześniej obejrzeć po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem OKSiR Witkowo, ul.Sportowa 15 tel. 061 4779277

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

Witkowo, dnia 2012.02.07

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj66
Łącznie wizyt203078
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości