Przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie Drukuj
wtorek, 19 lutego 2013

Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2013 r. o godz. 10,00 w biurze OKSiR w Witkowie, ul. Sportowa 15 odbędzie się przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2013 r.

 

Ceny wywoławcze na poszczególne szalety wynoszą:

1. Szalet przy recepcji campingu - 4.100,- zł. wadium 400,- zł

2. Szalet przy kortach - 6.100,- zł . wadium 500,- zł

3. Szalet przy jeziorze - 10.100,- zł. wadium 900,- zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.

Obowiązkiem Dzierżawcy jest obsługa i utrzymanie szaletów w sposób odpowiadający wymogom sanitarno - epidemiologicznym.

W okresie obejmującym dzierżawę szalety muszą być czynne codziennie w godzinach 7.00 - 23.00.

Pożytki związane z obsługą szaletów należą do Dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot dzierżawy.

Przystępując do przetargu na wszystkie obiekty należy wpłacić wadium na każdy przedmiot wystawiony do przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez małżeństwo wymagana jest obecność obojga.

Wadium osób, które wygrają przetarg, wliczone zostanie w poczet należnego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zakończeniu. Z osobą która wygra przetarg w ciągu 14 dni zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, tj. OKSiR w Witkowie.

Przedmiot przetargu można wcześniej obejrzeć po uzgodnieniu terminu z OKSiR Witkowo, ul. Sportowa 15 tel. 061 4779277

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.