Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Uchwała Rady Miejskiej Drukuj
sobota, 02 maja 2015

Uchwała Nr XXV/201 /2017
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.), w związku z §7 ust. 2 uchwały Nr XXXII/311/2014 z 28 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3087) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:


§1.

1. Uchwała określa wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:
1/ z pola namiotowego w administracji OKSiR w Witkowie
2/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie
3/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie
4/ z tzw. „zielonych szkół”.
2. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
3. „Zielona szkoła” oznacza krótkotrwały (do 3 dób) pobyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej.

§2.

1. Stawki opłat o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 – Polu namiotowym przy Alei Handlowej oraz na Orlej Górze przy Alei Dębowej w okresie od 28.04.2017 do 7.05.2017 r. oraz od 15.06.2017 r. do 31.08.2017 r. wynoszą:
1/ za pobyt osoby pełnoletniej (nie dotyczy młodzieży szkolnej i studiujących) – 8,-zł za dobę
2/ za pobyt młodzieży szkolnej i studiującej (za okazaniem legitymacji) – 6,-zł za dobę
3/ dzieci do lat 6 zwolnione są z opłaty za pobyt;
4/ ustawienie namiotu 1-3 osobowego – 10 – zł za dobę
5/ ustawienie namiotu 4-6 osobowego – 12 – zł za dobę
6/ ustawienie namiotu powyżej 6 osób – 18 – zł za dobę
7/ ustawienie przyczepy campingowej do 4 m długości – 10,-zł za dobę + 3, – zł za dostawienie przedsionka przy przyczepie,
8/ ustawienie przyczepy 4 m do 8 m długości – 15 – zł za dobę + 3 – zł przedsionek
9/ ustawienie przyczepy powyżej 8 m długości – 20 – zł za dobę + 4 – zł przedsionek
10/ ustawienie pojazdu typu camperobus– 20 – zł za dobę
11/ ustawienie samochodu typu BUS – 20 – zł za dobę
12/ postój samochodu osobowego – poniedziałek-czwartek – 8 – zł za dobę, piątek-niedziela – 15 – zł za dobę;
13/ ustawienie motocykla, skutera – 5 – zł za dobę.

2. Stawki, o których mowa w §2 ust. 1 nie obejmują przyczep, przyczep campingowych, o ile ich użytkownicy zadeklarują pobyt na terenie pola namiotowego w okresie od 15.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Na ww. przyczepy, przyczepy campingowe obowiązuje wówczas zryczałtowana stawka w wysokości 1500 złotych za cały okres pobytu. Wysokości kwoty nie ulega zmianie w przypadku skrócenia pobytu wbrew wcześniej złożonej deklaracji.

Pobyt na polu namiotowym poza okresem wymienionym w § 2 ust.1 możliwy jest po dokonaniu Administratorowi pola namiotowego zgłoszenia pobytu na dwa dni przed planowanym przyjazdem, a opłata za pobyt

pobierana będzie wówczas zgodnie z cennikiem określonym w § 2.

3. Stawki określone w §2 ust. 1 zawierają opłaty za: korzystanie z plaży, kąpieliska, obejmują możliwość korzystania z węzła sanitarnego przynależnego do pola namiotowego z wodą bieżącą oraz energii elektrycznej. W przypadku korzystania z możliwości podłączenia się do szafek energetycznych usytuowanych na polu namiotowym wymagany jest własny technicznie sprawny przewód elektryczny z uziemieniem.

4. Stawki określone w §2 ust. 1 podlegają odpowiednio sumowaniu.

5. Za młodzież szkolną i studiującą uważa się: dzieci od 6-roku życia – uczące się oraz młodzież studiującą do 25-roku życia.

6. Stosuje się następujące rabaty i ryczałty w wysokości:
1/ 10 % wg opłat ujętych w § 2 za nieprzerwany 14-dniowy pobyt na polu namiotowym
2/ 15 % wg opłat ujętych w § 2 za nieprzerwany pobyt na polu namiotowym od 15 do 30 dni
3/ 20 % wg opłat ujętych w § 2 za nieprzerwany pobyt na polu namiotowym powyżej 30 dni.

7. Na polu namiotowym wyłączność na prowadzenie działalności w zakresie usług turystycznych posiada jako Administrator Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie z siedzibą ul. Jana Pawła II 3. Zabrania się traktowania samochodów osobowych jako miejsca noclegowe.

8. Pozostawienie przyczep campingowych na polu namiotowym poza okresem wymienionym w § 2 ust. 1 możliwe jest po dokonaniu opłaty w wysokości 1500,- zł do dnia 30 października 2017 r. W przypadku nieuregulowania opłaty, przyczepa campingowa może zostać usunięta na koszt jej właściciela.

§3.

Stawki opłat o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 (Dom Wczasowy przy Alei Plażowej ) wynoszą:

1. Korzystanie w okresie od 28.04.2017 r. – do 22.06.2017 r.
1/ pokoju 4-5 osobowego z łazienką i aneksem kuchennym (na piętrze) – 120 – zł za dobę
2/ pokoju 2-4 osobowego z aneksem kuchennym i łazienką (na parterze) – 100 – zł za dobę;
3/ pokoju 2-osobowego z łazienką (na piętrze) – 80 – zł. za dobę.

2. Korzystanie w okresie od 23.06.2017 r. – do 31.08.2017 r.
1/ pokoju 4-5 osobowego z łazienką i aneksem kuchennym (na piętrze) – 195 – zł za dobę;
2/ pokoju 2-4 osobowego z aneksem kuchennym i łazienką (na parterze) – 160 – zł. za dobę;
3/ pokoju 2-osobowego z łazienką (na piętrze) – 115 – zł za dobę.
3. Od dnia 01.09.2017 r. stosuje się stawkę określoną w ust.1.

§4.

Stawki opłat o których mowa w §1 ust.1 pkt 3 (domki letniskowe) wynoszą:
1. Korzystanie w okresie od 28.04.2017 r. – do 22.06.2017 r.
a/ domku 3-osobowego z aneksem kuchennym i łazienką „ Przy plaży” – 80 – zł za dobę.
2. Korzystanie w okresie od 23.06.2017 r. – do 31.08.2017 r. a / domku 3-osobowego z aneksem kuchennym i łazienką „ Przy plaży” – 100,- zł za dobę.
3. Od dnia 01.09.2017 r. stosuje się stawkę określoną w ust.1.

§5.

Stawki opłat o których mowa w §1 ust.1 pkt 4 (tzw. „ Zielone szkoły”) od 8 maja 2017 r.
do 20 czerwca 2017 r. oraz od 1 września 2017 r. od osoby wynoszą:
1/ w okresie: poniedziałek – czwartek – 15 – zł za dobę
2/ w okresie: piątek – niedziela – 20 – zł za dobę.

§6.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dobra materialne należące do osób korzystających z bazy noclegowej wymienionej w §2, §3 i §4.

§7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do zmiany ustalonych opłat do 20%.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§9.

Traci moc uchwała Nr XVI/124/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jóźwik

 

Odwiedź nas na Facebooku

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj12
Łącznie wizyt126617
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości