Zarządzenie Dyrektora OKSiR Witkowo z dn. 1 lipca 2020r. Drukuj
piątek, 07 sierpnia 2020

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie aktualnego sposobu funkcjonowania i prowadzenia działalności merytorycznej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. Zarządzenie wydane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 22 maja 2020 roku oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 czerwca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA OKSIR - COVID 19

Załącznik nr 1 Regulamin Zajęć w OKSiR Witkowo COVID 19

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika zajęć OKSiR

Załącznik nr 3 Regulamin imprez OKSiR

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika imprezy OKSiR

ZASADY COVID - KONCERT CK