„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”

31 maja 2019 r. Jacek Gursz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w obecności Marcina Wojtkowiaka – Skarbnika Stowarzyszenia podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczy utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin.

Całkowita wartość projektu to kwota 6 819 653,27 zł, kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 402 210,05 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscyluje na poziomie 3 741 878,54 zł.

Wśród 26 gmin, które są Partnerem Projektu znalazł się także Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. W ramach projektu w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka przy ul. Jana Pawła II 3 powstanie małe kino przeznaczone dla 21 osób z dodatkowym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Termin zakończenia całego projektu planowany jest na koniec grudnia 2020 roku.

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.