ZARZĄDZENIE NR 37/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 22 marca 2024 r.


w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./, w związku z § 1 uchwały Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo ustalania opłat i cen za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin zarządza się, co następuje:


§ 1.


1. Ustala się opłatę w wysokości 6.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT w sezonie letnim 2024 r. za korzystanie za zgodą Zarządcy Ośrodka Wypoczynkowego z ciągów pieszo - jezdnych na terenie Ośrodka w celach prowadzenia działalności gospodarczej (np. wypożyczalnia rowerów napędzanych siłą mięśni).
2. Opłaty wymienionej w ust. 1 dokonuje się u Zarządcy Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin.


§ 2.


1. Ustala się opłatę w wysokości 3.000,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT w sezonie letnim 2024 r.za korzystanie za zgodą Burmistrza z plaży w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni sprzętu wodnego.
2. Opłaty wymienionej w ust. 1 dokonuje się na podstawie zawartej umowy dzierżawy gruntu z Gminą i Miastem Witkowo lub z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na warunkach określonych w umowie.


§ 3.


Ustala się opłaty za ustawienie namiotu lub zarejestrowanej przyczepy campingowej do 4,2 metrów długości na terenie posiadanym przez dzierżawców, najemców:
1. ustawienie namiotu - 50 zł za dobę,
2. ustawienie przyczepy campingowej - 90 zł za dobę.


§ 4.


1. Ustala się opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:
1/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie,
2/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie,


§ 5.


1.Stawki opłat o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 wynoszą:
1/ pokój 4-5 osobowy z łazienką i aneksem kuchennym na piętrze – 275 zł za dobę,
2/ pokoju 2-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką na parterze – 225 zł za dobę,
3/ pokój 2-3 osobowy z łazienką na piętrze 175 zł za dobę.
2. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.


§ 6.


1.Stawki opłat o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 wynoszą:
1/ domek 2-4 osobowy z aneksem kuchennym i łazienką 225 zł za dobę.
2. Przy umowie całosezonowej istnieje możliwość dokonania opłaty z 20% upustem.


§ 7.


Poboru opłat wymienionych w § 3,§ 5, § 6 dokonuje Zarządca Ośrodka Wypoczynkowego.


§ 8.


Traci moc zarządzenie nr 72/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.


§ 9.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                                                                                                  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
                                                                                                                                                Marian Gadziński

 

 

 

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.